Background

Augmented Reality

title

Artırılmış gerçeklik-augmented Reality

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır.

Artırılmış gerçeklik uygulama örnekleri
Artırılmış gerçeklik örneğinden biri olan; "Aurasma" bir görüntü tanıma teknolojisidir. İşletmeler ve bireyler Aurasma'yı hem kendi artırılmış gerçeklik deneyimlerini oluşturmak ve paylaşmak, hem de çevrelerindeki gizli dijital içeriği keşfetmek için kullanır. Öğretmenler, bu platformu kullanan en etkin grup arasında yer almaktadır. Artırılmış gerçeklik ile ilgili uygulamalar henüz çok yeni olsa da, dünyada bilişim sektörünü domine eden Microsoft ve Google gibi firmalar bu yeni teknolojiye büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Google, 2012 yılında tanıttığı ve büyük ilgi çeken Glass projesini şimdilik rafa kaldırsa da, Mattel firmasıyla birlikte View Master gözlüğünün tanıtımını yaptı. Microsoft ise Windows 10 ve HoloLens ile 2016 yılından itibaren kullanıcılarına interaktif hologramlar sunmayı planlıyor. Marshall, L'Oréal Paris, Ray-Ban, Adidas, BMW, Volkswagen, Ford, Durex ve IKEA gibi sayısız uluslararası marka, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ürünlerinin tanıtımını interaktif ve eğlenceli hale getirmeye çalışmaktadırlar.


kaynak wikipedia.org

Sivart AR Uygulama Merkezi

Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 1- Robot teknolojileri

Sivart AR Uygulama Merkezi

Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları- 6 (e-factory izleme ve kontrol)

<

Dijitalleşme - Dijital Dönüşüm ! e-factory

Dijital Dönüşüm: Şirketlerin, dijital teknolojiler ile entegrasyonunun sağlaması, yeni iş modellerinin yaratılmasıdır.
Dijital Veri : Organizasyon içerisinde yaratılan tüm verinin dijital olarak oluşturulmasıdır.

title

Endüstri 4.0 , Nereden ,Nasıl Başlamalı

Endüstri 4.0 ne olduğunu ya da ne olmadığını öğrenin ve çalışanlarınız da Öğrenmesini sağlayın. Amaç çok önemli, yeni pazarlara açılmak mı? Üretimi zenginleştirmek mi? pazarlama gücümü? Risk azaltmak için kolay süreçlerden başlayın. Herşeyden önemlisi iyi bir partner firma yanınıza alın.HErkes herişi iyi yapamaz.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER : AR

Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları - 4 (Pano - Fence)