Background

Dijital Teknolojiler

title

Dijital dönüşüm nedir ve nasıl yapılır?IS ALL ABOUT DATA

Dijital dönüşüm öncelikle bir zihniyet meselesidir. Yoksa teknolojiyi herkes satın alabilir. Büyük bütçeli organizasyonlar için teknolojiyi yurt dışından getirmek daha kolay. Ancak; robotlar, yazılımlar, sensörler ve nesnelerin interneti ile ne yapılacağını bilmedikten sonra bunun pek bir anlamı yok. Örneğin, bir firma yurt dışından birkaç robot satın alabilir; ancak onları üretim hattına nasıl entegre edeceğini, bu robotları nasıl kullanacağını ve bunlarla maliyetleri nasıl düşüreceğini bilmezse o havalı robotlar bir köşede atıl durur. Tozlanmasın diye üstü örtülür ve örtüler de kokteylden kokteyle kaldırılarak aslında ölü yatırım olan bu robotlar konuklara gösterilir.
Kaynak : https://www.stendustri.com.tr Kocan Demircan

title

Endüstri 4.0: Dijital Teknolojiler

* Nesnelerin İnterneti-Internet Of things
* Bulut Bilişim-Cloud computing
* Sistem Entegrasyonu-System Integration
* Simulasyon-Simulation
* Otonom Robotlar-Autonomous Robots
* Büyük Veri-Big Data
* Artırılmış Gerçeklik-Augmented Reality
* Siber Güvenlik-Cyber Security
* Eklemeli Üretim-Additive Manufacturing

title

Otonom Robotlar-Autonomous Robots

Üretimde kullanılan robotlar, hammadde kullanımından bitmiş ürün paketlemeye kadar tüm yollarla verimlilik sağlar. Robotlar, sürekli üretim için 7/24 çalışacak şekilde programlanabilir. Robotik ekipman oldukça esnektir ve karmaşık fonksiyonların bile yerine getirilmesi için özelleştirilebilir. Robotların günümüzde her zamankinden daha fazla kullanımda olmasıyla, üreticilerin rekabet gücünü korumak için otomasyona daha fazla ihtiyacı vardır. Otomasyon, her büyüklükteki şirket için maliyet avantajı sağlar.

Simulasyon-Simulation

Sahip olunan süreçlerin dijital teknolojiler kullanılarak yürütülmesidir.

title

Dijital Teknolojiler: Sistem Entegrasyonu-System Integration

Dikey-Yatay Entegrasyon & MES . Sensör-PLC-Scada-MES-ERP

title

DİJİTAL TEKNOLOJİLER : Bulut BİLİŞİM-Cloud computing

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’ne göre, bulut bilişim, düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile, hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir model.
Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, uygulama ve servisler hard disk gibi fiziksel konumlardan internete taşınıyor. Bulut adı verilen internetteki sunucuların internete bağlı cihazlar ile konuşturulmasıyla birey ve şirketler verilerini saklayabiliyor, çeşitli yazılım ve uygulamalardan faydalanabiliyorlar.
Bir diğer deyişle, bulut bilişim ile kişisel ve profesyonel bilgilerinizi depolayan bilgisayarınız sadece internete bağlanmanızı sağlayan bir cihaz haline geliyor. Tüm ofis programları, dosyalarınız, resimleriniz, ajandanız, kişisel bilgileriniz kısaca bilgisayarınızın belleği bulutta saklanmaya başlıyor. İnternete bağlanabileceğiniz her yerden ve cihazdan bu bilgi ve programlara ulaşarak işinizi halledebiliyorsunuz. Bugün sıklıkla kullandığımız Google Mail, Picasa, Flickr, Google Docs bulut uygulamalar arasında.
Türkiye’de henüz bulut hizmetlerine tereddütlü bir yaklaşım sergileniyor. Veri güvenliği en çok sorgulanan konular arasında.Gün geçtikçe bulut sistemi sağlayan firmaların sayısı arttığı gibi, bulut servislerinden yararlanan firmalar da çoğalıyor.  Her yeni hizmeti satın almadan yapılması gerektiği gibi, karşı çıkmadan önce bulut hizmetlerini artı ve eksileriyle değerlendirmek gerekli.

title

DİJİTAL TEKNOLOJİLER : SİBER Güvenlik-Cyber Security

Verilerin gizliliği, güvenlik mimarisindeki eksiklikler, servis sağlayıcısının yetersizliği ve kullanıcı bilincinin eksikliği nedeniyle sıklıkla tehdit altındadır.

Bulut, aygıtlara, çok büyük miktarda veriye uzaktan bağlanmaları ve depolanmaları için bir platform sağlar; bu nedenle güvenliği en önemli sorunlardan biridir.

Teknoloji, verilerin toplanması ve iletilmesi için fiziksel cihazlara bağlıdır. Bir cihazdaki güvenlik açığı, bağlı nesnelerin tüm ağını tehlikeye atabilir.

Teknoloji, verilerin toplanması ve iletilmesi için fiziksel cihazlara bağlıdır. Bir cihazdaki güvenlik açığı, bağlı nesnelerin tüm ağını tehlikeye atabilir.
Uygulamalar saldırılar için bir diğer alandır. Uygulamalardaki herhangi bir zayıf nokta saldırganlar tarafından kullanılabilir.
Kaynak : Gartner

title

DİJİTAL TEKNOLOJİLER : Artırılmış GerçekLİK-Augmented Reality

Bir kullanıcının gerçek dünya görüşüne göre bilgisayar tarafından oluşturulan bir görüntüyü üst üste getiren bir teknoloji, böylece kompozit bir görünüm sağlanır.

title

DİJİTAL TEKNOLOJİLER : EklemeLİ ÜreTİm-Additive Manufacturing

Fotopolimer
Morötesi (UV) ışık altında özelliklerini değiştiren ışığa duyarlı polimer malzemeler
Material Jetting
Malzeme püskürtme
Binder Jetting
Toz materyal üzerine yapıştırıcı uygulama ve sertleştirme
Material Extrusion
Malzeme ekstrüzyon, ısıtma
Powder Bed Fusion
Toz yatağı füzyon
Sheet Lamination
Katman Laminasyon
Directed Energy Deposition
Doğrudan metal biriktirme